فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH791)@ Ahmad Samei

 • Incentive diplomas (PH777)@ Mahdi Zabolabbasi

 • Incentive diplomas (PH777)@ Ahmad Khatiri

 • Jury Incentive diploma (PH777)@ Ali Samei

 • PSA honourable mention (PH777)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP SILVER (PH784)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • MOL BRONZE (PH784)@ Mahdi Zabolabbasi

 • MOL GOLD (PH784)@ Babak Mehrafshar

 • MOL RIBBON (PH784)@ Reyhaneh Shadab Jouposhty

 • FIAP HM (PH788)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIP HM (PH788)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Honorable Mentions (PH780)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • Honorable Mentions (PH780)@ Ahmad Khatiri

 • Honorable Mentions (PH780)@ Ata Hassanzadeh Dastforoosh

 • MENZIONE ONORE GIURIA (PH781)@ Ahmad Khatiri

 • Salon praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP gold medal (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • FIAP HM (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

 • SALON praise (PH783)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس