فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • mention AAFR (PH701)@ Ahmad Khatiri

 • mention fiap (PH701)@ Fatemeh Pishkhan

 • mention fiap (PH701)@ Amir Nazari

 • FIAP HM (PH707)@ Seyed Ali Miremadi

 • FIAP HM (PH707)@ Abdol Moeed Maroofi

 • FIAP Silver (PH707)@ Asghar Besharati

 • PSO Bronze (PH707)@ Mahdi Zabolabbasi

 • PSO HM (PH707)@ Davoud Fazaeli

 • PSO HM (PH707)@ Seyed Alireza Rajaei Shoshtari

 • PSO HM (PH707)@ Asghar Besharati

 • Diploma dPhotoSB (PH704)@ Reza Amelipour

 • MOL RIBBON (PH705)@ Amin Dehghan

 • SALON BRONZE (PH705)@ Saeed Arabzadeh

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس