فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

  • GPU Mention (PH806)@ Kiarang Alaei

  • مدال طلا جشنواره (PH802)@ Amin Mahdavi

  • CCC (PH798)@ Ahmad Khatiri

  • HM (PH798)@ Ahmad Khatiri

  • DIGIPIX DIPLOMA) (PH786)@ Seyed Ehsan Mortazavi

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 9 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس