فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شمارهعنوان فراخوان
کشور

مهلت دریافت

ارسال اول
ارسال دوم
  • FIAP Ribbon (PH727)@ Alma Monshibaghan

  • PSA Special Mention (PH724)@ Ali Karimi

  • work reported by the jury (PH725)@ Reza Amelipour

  • PSA BRONZ (PH729)@ Alma Monshibaghan

  • Gold PSA - Ruban FIAP (PH719)@ Alireza Shahhamzeh

  • Ruban FIAP (PH719)@ Ahmad Khatiri

  • GPU Gold Medal - Best Creative (PH720)@ Hossein Zare

  • Honourable Mention (PH720)@ Amin Dehghan

  • Honourable Mention (PH720)@ Hossein Zare

  • BEST LANDSCAPE (PH718)@ Shahriar Dabiri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس