فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

 • ANAPHAB SPECIAL AWARD (PH734)@ Ebrahim Bahrami

 • FIAP MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

 • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Ebrahim Bahrami

 • SILLE SANAT SARAYI MENTION (PH734)@ Mahdi Zabolabbasi

 • FIAP Mention (PH730)@ Mohammad Reza Masoumi

 • FIAP Silver Medal (PH730)@ Mohamad Ebrahimi

 • FIAP Ribbon (PH727)@ Alma Monshibaghan

 • PSA Special Mention (PH724)@ Ali Karimi

 • work reported by the jury (PH725)@ Reza Amelipour

 • PSA BRONZ (PH729)@ Alma Monshibaghan

 • Gold PSA - Ruban FIAP (PH719)@ Alireza Shahhamzeh

 • Ruban FIAP (PH719)@ Ahmad Khatiri

دبیرخانه دیجیتال فوکوس

برگزاری جشنواره های عکاسی

بیش از 7 سال تجربه
ملی و بین المللی

جشنواره بین المللی عکس خیام

بزرگترین رویداد هنری ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس