فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

لیست افراد دارای لقب فیاپ در ایران
1. اباذریان امیرحسین (AFIAP)
2. اجلالی سیاوش (AFIAP)
3. احمدی کاشانی پیام (AFIAP)
4. آذریان افشین (AFIAP)
5. ارسطویی مهدی (AFIAP)
6. استکی محمد (EFIAP)
7. اسحاقی قالیباف مهدی (EFIAP)
8. آقابابائی عرفان (AFIAP)
9. اقارب پرست امیر مسعود (AFIAP)
10. امانی رامین (EFIAP)
11. بابائی وحید (EFIAP)
12. باقریان عباس (EFIAP)
13. بختیاری علیرضا (AFIAP)
14. برادران اصفهانی رضا (AFIAP)
15. بشارتی اصغر (AFIAP)
16. بهرامی ابراهیم (EFIAP/b)
17. پارسائیان مهدی (EFIAP)
18. پرندک میرعلی (EFIAP)
19. پورخان علیرضا (EFIAP)
20. پورنبی امیدرضا (EFIAP)
21. تقی پور فهندری مرجان (AFIAP)
22. ثانی فرید (EFIAP)
23. جزینی احسان (AFIAP)
24. جعفری سیامک (AFIAP)
25. جلالیان مجید (AFIAP)
26. جمشیدیان حمید (EFIAP)
27. جوادی سید رضا (EFIAP)
28. حاجی حسین کلانتر عباس (EFIAP)
29. حاجی خدابخشی مهران (AFIAP)
30. حاجی غنی زاده سحر (AFIAP)
31. حسن پور جواد (AFIAP)
32. حقیقت زاده محسن (AFIAP)
33. حیدری طالب (AFIAP)
34. حیدری خیاط هومن (AFIAP)
35. حیدریان نائینی امیرحسین (EFIAP)
36. خادم القرانی مهدی (AFIAP)
37. خالقی زاده مریم (AFIAP)
38. خطیری احمد (EFIAP)
39. داودی حسین (AFIAP)
40. دبیری شهریار (AFIAP)
41. درمیانی بزرگ سید علی (EFIAP)
42. دلیری فریدون (AFIAP)
43. دهقان امین (EFIAP)
44. دهقان پور هادی (AFIAP)
45. ذاکرزاده امیرحسین (AFIAP)
46. ربیعی دستجردی عرفان (AFIAP)
47. رستگاری داود (AFIAP)
48. رمضانزاده کامبیز (AFIAP)
49. زابل عباسی مهدی (EFIAP/s)
50. زمزم امین (AFIAP)
51. سامعی احمد (AFIAP)
52. سامعی علی (EFIAP/g, MFIAP, ESFIAP)
53. شفائی محمد (AFIAP)
54. شمس الدین محمد علی (AFIAP)
55. شهامی پور امین (AFIAP)
56. صامتی اصغر (EFIAP/b)
57. صدری سید محمد جواد (AFIAP)
58. عامری داود (EFIAP)
59. عبدالهی سعید (AFIAP)
60. عثمانی شاخه وان (AFIAP)
61. عرب زاده سعید (EFIAP)
62. عطاریانی علیرضا (AFIAP)
63. علایی کیارنگ (AFIAP)
64. علی پور ابراهیم (AFIAP)
65. علیزاده خرسند محمد (AFIAP)
66. قنبرنسب بهبهانی داریوش (AFIAP)
67. کاظمی بومه مهدی (EFIAP)
68. کاملی محمود (AFIAP)
69. کریمی علویجه محبوبه (AFIAP)
70. کشیشیان آرلن (AFIAP)
71. کمالی امیرحسین (AFIAP)
72. مباشری میران(شورش) (AFIAP)
73. مجدی عباس (AFIAP)
74. محمد تقی شیرازی احمد (AFIAP)
75. محمدخانی محسن (AFIAP)
76. محمدی رضا (AFIAP)
77. مختارنیا محمد (AFIAP)
78. مداحیان امین (AFIAP)
79. مرتضوی سید احسان (EFIAP/s)
80. مطاعی محمد علی (AFIAP)
81. معصومی محمد رضا (EFIAP)
82. مقصودیان مهرزاد (AFIAP)
83. منتصری مهدی (AFIAP)
84. منتظری سید شهاب الدین (EFIAP)
85. منشی باغان آلما (AFIAP)
86. منصف مجرد محمد (AFIAP)
87. مهرافشار بابک (EFIAP)
88. مومن زاده خولنجانی وحید (AFIAP)
89. مومنی محمدرضا (EFIAP/b)
90. ميراحمديان برنا (EFIAP)
91. میرطالب آبکنار مصطفی (AFIAP)
92. میرعمادی سید علی (AFIAP)
93. ناظری مهدی (EFIAP)
94. ناظم زاده فرزین (EFIAP)
95. نجات بخش اصفهانی علی (EFIAP)
96. نظری امیر (AFIAP)
97. نواده شهلا امیر علی (EFIAP)
98. هنرور امیرحسین (EFIAP)
99. وهمی رضا (AFIAP)
100. یدملت ایمان (AFIAP)
101. یزدان پناه بهرام (AFIAP)
102. یوسفی کیساری امیرحسین (AFIAP)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران