فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 753 خاکستری 18 درصد
شماره: 753
كشور: چین
دوره: 1
زمان دریافت: 16 بهمن، 1402
پذيرش: 22 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
جوایز این جشنواره بطور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید. برندگان می توانند جهت دریافت جوایز با دفتر کلوپ تماس حاصل نمایند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران