فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 988 مجموعه جشنواره های برزیل 2024
شماره: 988
كشور: Brazil
دوره: 2024
زمان برگزاري: فروردین 1403
پذيرش: 85 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH988 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2024/167-171 برگزار شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن São Paulo ،  ابراهیم بهرامی عکس "Eyes nature"  دیپلم جشنواره را دریافت نمود.


در سالن   Amparo ، کیارنگ علایی عکس " the Alley" دیپلم جشنواره را دریافت نمود.


در سالن  RIBEIRãO PRETO ، علیرضا پورخان عکس " library "  روبان GPU را دریافت نمود.


در سالن Brasilia ،  ابراهیم بهرامی 2 عکس "Eyes nature" و " To the future" ، کیارنگ علایی 2 عکس "Birth " و "Loyalty " ، علیرضا پورخان عکس " library "  دیپلم جشنواره را دریافت نمودند.


و در مجموع 85 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


9 پذیرش در سالن São Paulo:


ابراهیم بهرامی 2 عکس


علیرضا پورخان 1 عکس


فاطمه معینی فر 2 عکس


کیارنگ علایی  1 عکس


محمد رضا پوریان 3 عکس


17 پذیرش در سالن   Amparo:


ابراهیم بهرامی 2 عکس


علیرضا پورخان 2 عکس


فاطمه معینی فر 2 عکس


کیارنگ علایی  9 عکس


محمد رضا پوریان 1 عکس


21 پذیرش در سالن  RIBEIRãO PRETO ،:


ابراهیم بهرامی 1 عکس


خشایار حسامی 1 عکس


علیرضا پورخان 5 عکس


فاطمه معینی فر 2 عکس


کیارنگ علایی  6 عکس


محمد رضا پوریان 7 عکس


میرعلی پرندک 1 عکس


24 پذیرش در سالن BRASILIA :


ابراهیم بهرامی 7 عکس


خشایار حسامی 1 عکس


علیرضا پورخان 4 عکس


کیارنگ علایی  10 عکس


محمد رضا پوریان 1 عکس


میرعلی پرندک 1 عکس


14 پذیرش در سالن SãO JOSé DO RIO PRETO:


ابراهیم بهرامی 5 عکس


علیرضا پورخان 2 عکس


فاطمه معینی فر 1 عکس


کیارنگ علایی  4 عکس


محمد رضا پوریان 2 عکس


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران