فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 896 Glorious 2022
شماره: 896
كشور: Sri Lanka
دوره: 2022
زمان دریافت: 05 آذر، 1402
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:
دریافتی 5 آذر 1402:

جوایز دریافتی:
فرزین ناظم زاده IIG Gold Medal
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.
بسته های بعدی که از پست دریافت شود در همین صفحه درج خواهد شد.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران