فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

شماره
عنوان
مدرس
مهلت ثبت نام
هزینه (تومان)
ظرفیت کلاس
نوع دوره
ساعات برگزاری: صبح جمعه 9 آذر 1397 از ساعت 9 تا 12
1397/08/30
95,000
50 نفر
ورک شاپ

ساعات برگزاری: صبح جمعه 9 آذر 1397 از ساعت 9 تا 12
1397/08/30
75,000
50 نفر
ورک شاپ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس