فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
عرفان آقابابائی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مدرس عکاسی – مدیریت هنرهای تجسمی موسسه ی فرهنگی هنری زریاب راهیان هنر جنوب ( بوشهر ) - عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ 2017 – عضو انجمن عکاسان آمریکا 2020 – دریافت مدرک و لقب ( هنرمند ) AFIAP از فدراسیون بین المللی هنر عکاسی ( فیاپ ) 2021 - دریافت مدرک Star 1 از انجمن عکاسان آمریکا – دریافت مدرک بین المللی عکاسی دیجیتال I L O از سازمان فنی و حرفه ای - نمایشگاه عکس با عنوان ( سی ) در بهمن ماه سال 1395 بوشهر - منتخب عکس نمایشگاهی در دهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین دات نت در تیرماه سال 1397 تهران – نمایشگاه عکس با عنوان ( زندگی اتفاقی نیست ) در مهر ماه سال 1397 بوشهر – نمایشگاه عکس با عنوان ( سی و پنج ) در بهمن ماه سال 1397 بوشهر – نمایشگاه عکس با عنوان ( حضور زن در جامعه ) در بهمن ماه سال 1398 بوشهر – نمایشگاه عکس با عنوان ( انسان ) در بهمن ماه سال 1398 بوشهر – 2 اثر در نمایشگاه بین المللی عکس با عنوان ( هنر عکاسی ) در خرداد ماهJune 1399 (2020 ) کرواسی ، kuklice - 1 اثر در نمایشگاه بین المللی صربستان آذر ماه 1399 - (December 2020) نمایشگاه عکس با عنوان ( واقعیت امروز) در اسفند ماه 1399 بوشهر - منتخب عکس نمایشگاهی در سیزدهمین نمایشگاه عکسهای برتر سال دوربین دات نت در مرداد ماه سال 1400 تهران - نمایشگاه عکس به عنوان (روزهای زندگی ) در اسفند ماه 1400 بوشهر - پذیرش عکس در جشنواره نوروز ، تاجیکستان 2017 -پذیرش دو عکس در جشنواره ویکتور پولینسکی ، قرقیزستان 2017 – پذیرش عکس در جشنواره وارادین ، رومانی 2017 - پذیرش عکس در جشنواره وید فایندر ، صربستان 2017 - پذیرش سه عکس در جشنواره فیلارمونیا ، قرقیزستان 2017 – پذیرش عکس در جشنواره خیام ، ایران 2017 – پذیرش عکس در جشنواره اس کادار ، مونته نگرو 2017 - پذیرش عکس در جشنواره ردیسایم ، فرانسه 2018 – پذیرش عکس در جشنواره ژوهای ، چین 2018 – پذیرش عکس در جشنواره شهر لیون ، سنگاپور 2018 - پذیرش دو عکس در جشنواره هنر عکاسی ، کرواسی 2018 – پذیرش عکس در جشنواره وارنا ، بلغارستان 2018 -پذیرش عکس در جشنواره عکس داستان ، مقدونیه 2018 – پذیرش دو عکس در جشنواره وجنیکز ، لهستان 2018 -پذیرش عکس در جشنواره سلامت روان ، ایران 2018 – پذیرش عکس در مجموعه جشنواره مدار متقابل( صلیب قاره ) ، آفریقای جنوبی 2019 – پذیرش عکس در جشنواره خیام ، ایران 2019 – پذیرش دو عکس در مجموعه جشنواره بابل ، لوکزامبورگ و اسپانیا 2019 – پذیرش دو عکس در جشنواره عکس پارک ملی آلا آرچه ، قرقیزستان 2019 - پذیرش عکس در جشنواره نارین ، قرقیزستان 2020 – پذیرش دو عکس در جشنواره هنر عکاسی ، کرواسی 2020 – پذیرش دو عکس در جشنواره آمو دریا ، تاجیکستان 2020 – پذیرش عکس در جشنواره ایسیک کول ، قرقیزستان 2020 – پذیرش سه عکس در جشنواره سامانی ، تاجیکستان 2020 – پذیرش سه عکس و دریافت شایسته تقدیر در جشنواره پارک ملی آلا آرچه ، قرقیزستان 2020 – پذیرش چهار عکس در جشنواره آکوا ، تاجیکستان 2020 – پذیرش پنج عکس در مجموعه جشنواره مدار متقابل ( صلیب قاره ) ، آلمان 2020 – پذیرش دو عکس در جشنواره خیام ، ایران 2020 – پذیرش عکس در جشنواره سلامت روان ، ایران – پذیرش دو عکس در جشنواره پامیر ، تاجیکستان 2021 – پذیرش دو عکس در جشنواره نارین ، قرقیزستان 2021 –پذیرش دو عکس در جشنواره نوروز ، تاجیکستان 2021 – پذیرش عکس در جشنواره بانجا لوکا ، بوسنی و هرزگوین 2021 – پذیرش عکس در جشنواره وجنیکز ، لهستان 202

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران