فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
آرلن کشیشیان
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزیده در مسابقات لوکسامبورگ . خلاقیت هنر لندن . مسابقات و گالری های بین المللی و مجلات معتبر جهان (وگ آیکانیک و...)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران