فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
بنین
آبان 0
4
2
4
فرانسه
فروردين 0
16
1
18
هند
اسفند 99
2019
1
23
اسپانیافرانسه بلژیک لوکزا
اسفند 99
2019
8
180
هند
بهمن 99
1
1
19
بنگلادش
بهمن 99
2019
1
43
قبرس
بهمن 99
2019
0
0
بوسنی هرزگوین
بهمن 99
2
3
23
بوسنی هرزگوین
بهمن 99
2
3
23
بنین
بهمن 99
2020
1
3
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران