فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
امریکا
دی 99
2018
2
37
رومانی
آذر 98
3
5
82
رومانی
شهریور 98
15
3
7
ایتالیا
تیر 98
1
1
11
ترکیه
خرداد 98
9
1
5
انگلیس
خرداد 98
73
3
24
هند
خرداد 98
12
6
78
یونان
ارديبهشت 98
2018
1
4
عمان
ارديبهشت 98
2018
7
30
مقدونیه
ارديبهشت 98
12
10
44
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس