فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
رومانی
شهریور 98
15
3
7
ایتالیا
تیر 98
1
1
11
ترکیه
خرداد 98
9
1
5
هند
خرداد 98
12
6
78
انگلیس
خرداد 98
73
3
24
ترکیه
ارديبهشت 98
16
1
6
ژاپن
ارديبهشت 98
79
2
2
یونان
ارديبهشت 98
2018
1
4
عمان
ارديبهشت 98
2018
7
30
مقدونیه
ارديبهشت 98
12
10
44
امریکا
ارديبهشت 98
2018
2
37
ترکیه
اسفند 97
5
1
1
لهستان
بهمن 97
4
3
67
امریکا
آبان 97
2017
4
67
بلغارستان
آبان 97
5
5
25
یونان-سنگاپور-امریکا
مهر 97
3
5
138
4 کشور-
مهر 97
3
8
165
آمریکا
شهریور 97
2017
10
0
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس