فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات مرسوله رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره: 941 بنین
شماره: 941
كشور: Benin
دوره: 2023
زمان دریافت: 19 آبان، 1402
پذيرش: 12 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:
جوایز این جشنواره طور کامل تحویل دفتر کلوپ گردید.
برندگان می توانند روش درخواستی دریافت را به کلوپ ایمیل بزنند.
جوایز دریافتی:
میرعلی پرندک: جایزه ویژه ANAPHAB
محمد استکی: تقدیر ANAPHAB

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران