فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
بنین
مرداد 99
2020
1
3
مونته نگرو + صربستان
خرداد 99
2020
0
0
هند
ارديبهشت 99
2
2
16
آمریکا
ارديبهشت 99
2020
6
79
اسلونی+بلغارستان+صربستان
ارديبهشت 99
1
5
37
صربستان
فروردين 99
5
0
6
ایتالیا
فروردين 99
2
1
18
کرواسی
فروردين 99
25
4
222
صربستان-مونتنگرو
بهمن 98
5
3
56
بلغارستان
بهمن 98
7
4
33
فرانسه
بهمن 98
3
0
13
آرژانتین
بهمن 98
2020
0
0
رومانی
دی 98
4
1
16

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس