فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نتایج کلوپ در جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
اعلام نتایج
دوره
جوايز
پذيرش
امریکا- نیویورک
اسفند 97
2019
1
25
انگلیس
اسفند 97
8
0
23
بنگلادش
اسفند 97
2019
0
32
ایتالیا
بهمن 97
1
1
11
ترکیه
بهمن 97
9
1
5
ترکیه
بهمن 97
16
1
6
هند
آذر 97
12
6
78
یونان
آذر 97
2018
1
4
انگلیس
آذر 97
73
3
24
هند
آبان 97
2
1
18
ترکیه
آبان 97
5
1
1
عمان
آبان 97
2019
0
7
ایتالیا
آبان 97
2018
0
10
فرانسه
آبان 97
12
7
42
اسپانیا
آبان 97
2018
0
0

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس