فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 973 مجموعه جشنواره PHOTON
شماره: 973
كشور: SERBIA-MONTENEGRO
دوره: 2024
زمان برگزاري: دی 1402
پذيرش: 71 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 9
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH973 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ، FIAP، شماره پاتروناژ 2024/007-009 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن ULCINJ ،  سید احسان مرتضوی عکس " Yellow" نشان آبی فیاپ،عکس "Conflict"  دیپلم IAAP ، عکس "Cigarette" مدال برنز سالن، محمد عطایی محمدی عکس "Hidden" دیپلم PBA را دریافت نمودند.


در سالن  SIMANOVCI، سید احسان مرتضوی عکس " Baby Monkey"  دیپلم IAAP ، عکس "Cigarette" دیپلم PBA ، محمد عطایی محمدی عکس " Holly Mosque " دیپلم سالن را دریافت نمودند.


در سالن KRAGUJEVAC، سید احسان مرتضوی عکس " People and flowers"  مدال نقره سالن و عکس "Cigarette" دیپلم سالن را دریافت نمود.


و در مجموع 71 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


25پذیرش در سالن ULCINJ:


سید احسان مرتضوی (7عکس)


علی محمدی (3عکس)


علیرضا پورخان (2عکس)


محمد رضا پوریان(3عکس)


محمد عطایی محمدی (6عکس)


مهدی آشنا دوست (3عکس)


مهدی مرتضی زاده خرمی (1عکس)


 


24پذیرش در سالن  SIMANOVCI:


سید احسان مرتضوی (8عکس)


علی محمدی (1عکس)


علیرضا پورخان (3عکس)


محمد رضا پوریان(6عکس)


محمد عطایی محمدی (3عکس)


مهدی آشنا دوست (2عکس)


مهدی مرتضی زاده خرمی (1عکس)


 


22 پذیرش در سالن KRAGUJEVAC:


سید احسان مرتضوی (8عکس)


علی محمدی (3عکس)


علیرضا پورخان (3عکس)


محمد رضا پوریان(1عکس)


محمد عطایی محمدی (3عکس)


مهدی آشنا دوست (3عکس)


مهدی مرتضی زاده خرمی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران