فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 977 مجموعه جشنواره PMNS 2024
شماره: 977
كشور: Serbia - China - Hungary
دوره: 2024
زمان برگزاري: دی 1402
پذيرش: 118 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 8
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH977 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر انجمن عکاسی امریکا، PSA، شماره مجوز 2024-1023 برگزار شده است.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن Serbia ،  مهدی عقیقی عکس "companion"  تقدیر جشنواره را دریافت نمود.


در سالن  China، امیدرضا پورنبی 2عکس " After fishing" و "at sunset" مدال برنز جشنواره و  محمد رضا پوریان عکس "sorrou and woe" تقدیر جشنواره را دریافت نمودند.


در سالن Hungray، شهرام حافظی عکس " ancient architecture"  مدال نقره جشنواره،  احسان مرادی عکس " Stop killing children " مدال برنز جشنواره، محمد افشار شاندیز عکس" sun girl " و مهدی عقیقی عکس " tired car " تقدیر جشنواره را دریافت نمودند.


و در مجموع 118 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


38پذیرش در سالن Serbia:


احسان مرادی 8عکس        


امید محکمی 1عکس


امیدرضا پورنبی 3عکس


حمیدرضا نظری 2عکس


شهرام حافظی 1عکس


محمد افشار شاندیز 3عکس


محمد رضا پوریان 8عکس


مهدی آشنا دوست 4عکس


مهدی عقیقی 5عکس


مهدی مرتضی زاده خرمی 1عکس


یاسین قاسمی بجد 2عکس


32پذیرش در سالن  China:


احسان مرادی 8عکس        


امیدرضا پورنبی 7عکس


حمیدرضا نظری 2عکس


شهرام حافظی 2عکس


محمد رضا پوریان 8عکس


مهدی آشنا دوست 3عکس


مهدی عقیقی 2عکس


48 پذیرش در سالن Hungray:


احسان مرادی 10عکس


امید محکمی 4عکس


امیدرضا پورنبی 4عکس


حمیدرضا نظری 1عکس


شبنم پیرهادی 1عکس


شهرام حافظی 4عکس


شیما فرزانه 1عکس


محمد افشار شاندیز 3عکس


محمد رضا پوریان 7عکس


مهدی آشنا دوست 4عکس


مهدی عقیقی 5عکس


یاسین قاسمی بجد 4عکس

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران