فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
مونته نگرو-آلمان-صربستان
1401/02/25
5
11
66
بوسنی و هرزگوین
1401/02/25
4
1
12
فرانسه
1401/02/17
35
1
23
بلغارستان
1401/01/27
7
4
33
بلغارستان
1401/01/27
8
3
21
بوسنی و هرزگوین
1401/01/27
10
1
27
مونته نگرو
1401/01/27
2022
3
30
لهستان
1400/12/07
7
4
46
بوسنی و هرزگوین
1400/12/07
1
1
14
صربستان،لوگزامبورگ،مونته
1400/12/07
1
11
87
بلغارستان
1400/11/18
2017
5
82
صربستان،اسلونی،بلغارستان
1400/11/18
2017
11
195
مقدونیه، صربستان،مونتنگرو
1400/11/18
2
23
221
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران