فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

مرسولات رسیده به دفتر کلوپ از جشنواره های خارجی
 شماره   نام جشنواره
كشور
دریافت
دوره
جوايز
پذيرش
Poland
1401/12/22
2022
6
33
Bosnia and Herzegovina
1401/10/06
6
1
50
Serbia-Montenegro
1401/07/11
2022
20
77
مونته نگرو-آلمان-صربستان
1401/06/20
5
11
66
ایرلند،کرواسی،صربستان و .
1401/06/20
2022
35
35
لهستان
1401/06/15
2022
4
11
بلژیک
1401/06/15
2022
2
42
رومانی
1401/06/05
6
3
34
برو به صفحه:

جوايز: تعداد جوايزي كه اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره كسب نموده اند.
پذيرش: تعداد آثار راه يافته اعضاء سايت فوكوس كه در اين جشنواره شركت نموده اند.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران