فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ایمان اجدانی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی کارشناسی ارشد هنرهای کامپیوتری گرایش تولید بازی مدرس عکاسی و فتوشاپ در انجمن سینمای جوانان شروع فعالیت عکاسی ۱۳۹۲

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران