فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سیامک جعفری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
اغاز عکاسی از سال 1358 بصورت خود اموخته و شرکت در کلاسهای دانشکده هنر دانشگاه تهران با مدرسی جناب دکتر ستاری سال 1374.شرکت در چندین نمایشگاه داخلی و 3 نمایشگاه انفرادی در تهران خانه هنرمندان / شیراز گالری اشنا و شهرستان رفسنجان گالری باران .

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران