فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سینا خانبابایی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
- کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی - کاگردانی هفت فیلم کوتاه و انیمیشن - طراحی جلد و تصویر سازی و عکاسی برای نشریات کشوری - برگزاری پنج نمایشکاه عکس و هنر مفهومی به عنوان هنرمند و کریتور به صورت انفرادی و گروهی - عضو انجمن عکاسان ایران - عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران