فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
پیمان پاکزاد
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
عکاسی آزاد که بدلیل شغل اصلی‌ام طبابت و در حین ویزیتهای روستایی شروع کردم، بدل به بخشی از زندگی‌ام شد، برای رسیدن به آرامش و انسانیت

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران