فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
یاسمن امانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس خبری و هنری در سایت های موسیقی ما - موسیقی پارس - سمت هنر - موسیقی ایرانی و... عکاس آزاد در بخش مستند - طیبعت و پرتره - دارای مدرک عکاسی دیجیتال از «مجتمع فنی تهران» - شرکت در نمایشگاه و حراج پایان سال گروه هنری کیانا در سال 1396 - شرکت در نمایشگاه گروهی عکس با نام «جنگل آسفالت» در فرهنگسرای «شفق» تیر ماه 1397

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس