فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محسن قضاتی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
آموزش عکاسی در انجمن سینمای جوانان ایران در سال۱۳۸۷ و همکاری به عنوان عکاس فیلم تا کنون. شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی 1390 ، بر‍پایی 4 نمایشگاه انفرادی و۱ گروهی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس