فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد جهانگیری شیخ شبانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
1- برگزیده پنجمین و ششمین جشنواره منطقه‌ای پایتخت پنجره‌ها‌(نفر دوم خلاقه )‌ 2- برگزیده سومین و چهارمین و پنجمین سوگواره استانی دل نوشته های عاشورایی لالی (بخش عکس ) ۳- برگزیده نخستین جشنواره عکس پیشگیری از اعتیاد استان خوزستان ( نفر دوم خلاقه ) ۴- داور بخش عکس هفتمین سوگواره ملی دلنوشته های عاشورایی لالی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس