فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
علیرضا آزادکیا
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
آموختن موسیقی ردیف میرزاعبدالله(سنتورنوازی) نزد استادان امیر اخوت و مجید کیانی از سال ۱۳۶۸ آموختن طراحی و نقاشی نزد استاد چنگیزیان، موزه رضا عباسی از سال ۱۳۶۶ به مدت ۸ سال آموختن هنر عکاسی نزد استاد حسین صیرفی، هنرمند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازسال ۱۳۷۰ کسب مقام سوم جشنواره موسیقی فجر در بخش سنتورنوازی بهمن ۱۳۷۷ کسب مقام اول جشنواره موسیقی فجر( جشنواره موسیقی جوان) بهمن ۱۳۷۸ برگزاری 32 نمایشگاه گروهی عکس برگزاری 5 نمایشگاه انفرادی عکس عضو انجمن عکاسان ایران عضو اصلی انجمن عکاسی میراث فرهنگی عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی در فرانسه فیاپ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس