فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مرتضی فخری نژاد
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس صدا وسیما - عکاس واحد مرکزی خبر - سردبیر عکس خبرگزاری صدا و سیما

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس