فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
بنیامین ریاحی
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
برگزیده جشنواره استانی شهر من رشت نمایشگاه گروهی در مجتمع خاتم رشت برگزیده مسابقه عکاسی خانه روستائی چاپ عکس برگزیده در کتاب خانه های روستائی ایران نمایشگاه گروهی عکس در حوزه هنری تهران چهار عنوان برگزیده در دومین جشنواره عکس آندوران اسپانیا یک عنوان برگزیده در جشنواره عکس گلدن اسپرز بلژیک یک عنولن برگزیده در دومین جشنواره بین المللی خیام

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس