فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
اسلام علی پور
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
نمایشگاه گروهی نقاشی هنرستان هنرهای تجسمی۷۳.۷۴.۷۵.۷۶نمایشگاه گروهی اتاق فکر عکاسی حوزه هنری۸۴-۸۵.مدیر اجرایی نمایشگاه عکاسان جنگ حوزه هنری84.85.گرداوری وتدوین مجموعه عکاسان بزرگ جهان به سفارش حوزه هنری تبریز ۸۳-۸۴

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس