فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهران داودزاده
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
گذراندن دوره های عکاسی مقدماتی پیشرفته فاین ارت پرتره و ... عضو انجمن عکاسان ایران مدرس عکاسی مجتمع فنی تهران تدریس عکاسی و برگزاری ورکشاپ مجازی عکاسی ماکرو

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس