فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی اسحاقی قالیباف
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مهدی اسحاقی قالیباف متولدمشهد۱۳۵۸ خودآموخته عکاسی از سال ۱۳۹۵ عضوفدراسیون بین الملی هنرعکاسی فیاپ موفق به کسب چندین تقدیر وروبان ومدال از جشنوارهای بین المللی کسب لقب هنرمند فیاپ از فدراسیون جهانی فیاپ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران