فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
مهدی حیدر
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزاری نمایشگاه گروهی قابهای طلایی برگزاری کلاسهای آموزش عکاسی شرکت در مسابقات عکاسی شرکت در جشنواره عکس خیام و راه یابی ۳ عکس برای پذیرش

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس