فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیر جلال
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عضو انجمن عکاسان ایران عضو انجمن عکاسان جوان عضو انجمن عکاسان شهرستان ساوه-هنرهای تجسمی داران ۱۲ عنوان از جشنواره های کشوری و استانی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس