فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
کامبیز بیگ پور
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
از سال ۹۲ با شرکت در کلاسهای آموزش عکاسی در آموزشگاه عکاسی پگاه کرج وارد این رشته هنری شدم.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس