فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
رقیه هندوانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
برگزیده شدن یک عکس در شن زن چین ۲۰۰۱۴ شش عکس درسه کشور(۲۳۹) ۲۰۰۱۴یک عکس درجشنواره زندگی روزانه یک عکس درخانه فرهنگ گیلان1392 چاپ مجموعه عکس کودکان عشایردرفصلنامه دادگر1394نمایش سه عکس درنمایشگاه میراث فرهنگی رشت1394

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس