فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
سید احسان میرصالحی مجد
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس پرتره و عروسی به مدت ۶ سال- عکاس لنداسکیپ به مدت ۹ سال - عکاس صنعتی به مدت ۸ سال

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس