فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمد کاظم علیخانی
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
از سال ۱۳۸۴ عکاسی دیجیتال را شروع کردم و اغلب ثبت هایم در زمینه ی شناخت هندسی از جهان است . ثبت هایم را برای چند سایت عکاسی حرفه ای در داخل و یک سایت در خارج می فرستم . در مسابقه ی سراسری شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران ( برنامه ی نردبان که عکاسی و فیلم سازی را آموزش می دهد ) دو عکسم با نام سایه ها در طبیعت در سال ۱۳۹۳مقام آورده

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس