فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محمود رضا معین پور
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
مدرس عکاسی و عکاس مستند هنری و تیاتر عکاس بیست یکمین جشنواره تیاتر فجر 1389 عکاس و سرپرست تیم عکاسی بیست و دومین جشنواره تیاتر فجر 1390 عکاس و سرپرست تیم عکاسی بیست و سومین جشنواره تیاتر فجر 1391 عکاس ممتاز بیست و پنجمین جشنواره تیاتر فجر 1393 عکاس و سرپرست تیم عکاسی بیست و ششمین جشنواره تیاتر فجر 1394 حضور به عنوان عکاس در بیش از 60 تیاتر از سال 1387-1394 عضو انجمن عکاسان حضور در 8 نمایشگاه گروهی و انفرادی برگزیده در جشنواره ملی دست های مهربان 1394 نفر اول جشنواره ملی کرسم اوز 1395 نفر اول جشنواره ملی رنگ ایسوس 1395 نفر اول ششمین دوره جشنواره ملی ایرانشناسی 1395 شایسته تقدیر در سومین دوره جشنواره ملی خط سوم 1395 برگزیده در جشنواره ملی ما را می بیند 1395 برگزیده در سومین دوره جشنواره ملی نورنگار 1395 برگزیده در دومین دوره جشنواره ملی محرم و اربعین 1395 برگزیده در جشنواره ملی سلامتی و جاده 1395 برگزیده در جشنواره ملی کودکان و محرم 1395 برگزیده در جشنواره ملی عاشورا و اربعین 1395 برگزیده در جشنواره ملی آب 1395 نمایشگاه انفرادی در کشور تانزانیا 1395 نمایشگاه گروهی در کشور چین 1395 نمایشگاه انفرادی در کشور نیمه مستقل زنگبار 1395 برگزیده در جشنواره ملی دنیا دنیا رنگ 1396 برگزیده در جشنواره بین الملی تیرگان کانادا 1396 برگزیده در جشنواره بین الملی میراث ناملموس ایران 1396 داور جشنواره ملی فصل وصل 1396

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس