فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امین زمزم
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع عکاسی از اول سال 2014 /1392 دی ماه 1. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی هنرعکاسی کرواسی 2017 2. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی پولینسکی قرقیزستان 2017 3. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی پولینسکی قرقیزستان 2016 4. پذیرش سه عکس در جشنواره بین المللی نوروز تاجیکستان 2017 5. پذیرش چهار عکس در جشنواره بین المللی نوروز تاجیکستان 2016 6. پذیرش پنج عکس در جشنواره بین المللی خیام 2016 7. پذیرش نه عکس در جشنواره بین المللی خیام 2015 8. پذیرش یک عکس در جشنواره سال دوربین نت عکسهای سال 95 ، بخش عکاسی حرفه ای 9. تقدیر شده بعنوان هنرمند برتر شهرستان آبادان 1395 10. نفر برتر هفتمین سوگواره دلنوشتهای عاشورای 1395 با یک عکس (نفر اول تا سوم نداشتن سه نفر برتر اعلام شد) 11. برنده شدن دو ربان افتخا ر ازجشنواره فتوژورنالیسم انجمن عکاسی آمریکا 2016 12. نفر برتر جشنواره رهروان عشق 1395(نفر اول تا سوم نداشتن سه نفر برتر اعلام شد) 13. پذیرش دو عکس در جشنواره با یک عکس سال دوربین نت عکسهای سال 94، در بخش اینستاگرام و عکاسی حرفه ای 14. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی ال آرژانتینو 15. پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی پرسپکتیو هند 16. پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی S4C امریکا 17. تقدیرنامه به مناسبت روز خبرنگار (عکاس خبری) از فرمانداری ویژه شهرستان آبادان 1394 18. تقدیرنامه به مناسبت روز خبرنگار (عکاس خبری) از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان 1394 19. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی سویس Swiss International "PHOTO CONTEST 2015" 20. برترین عکسهای سال 93 در جشنواره سال دوربین نت ،سال 94 در بخش اینستاگرام 21. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی پولودیف www.photosalon-plovdiv.com بلغارستان 2015 22. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی ال ثانی اتریش 2014 23. پذیرش چهارعکس در جشنواره بین المللی توریسم قبرس 2014 24. پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی بیستریکا صربستان 2014 25. پذیرش شش عکس در جشنواره بین المللی مجموعه سه کشور ایرلند 2014 26. پذیرش عکس در جشنواره موسیقی ماهشهر و تقدیرنامه جشنواره 1393 27. پذیرش چهار عکس در جشنواره و تقدیرنامه بسیج هنرمندان محرم ماهشهر نفر سوم جشنواره 1393 28. پذیرش عکس در جشنواره و نمایشگاه آفرینواره آبادان 1393 29. پذیرش دو عکس در جشنواره بین المللی ISO2014 سال 2014 بلژیک 30. پذیرش یک عکس در جشنواره بین المللی خیام سال 2014 ایران 31. پذیرش یک عکس در جشنواره و تقدیرنامه جشنواره بین المللی شن ژن سال 2014 چین 32. پذیرش یک عکس در جشنواره و تقدیرنامه جشنواره داخلی رشد سال 2014 ایران 33. پذیرش سه عکس در جشنواره و تقدیرنامه جشنواره داخلی پایتخت پنجرها سال 2014 ایران 34. پذیرش پنج عکس در جشنواره و تقدیرنامه جشنواره بسیج هنرمندان محرم ماهشهر سال 92 ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس