فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
امیرحسین یوسفی کیساری
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
شروع فعالیت عکاسی از سال ۱۳۹۱، حضور در چندین نمایشگاه عکس گروهی خارجی و داخلی، برگزیده بسیاری از جشنواره های خارجی و داخلی

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران