فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
کامبیز رمضانزاده
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
رشته عکاسی فیلمسازی . شرکت در دو نمایشگاه گروهی . پذیرفته شده 15 عکس در پنج جشنواره بین المللی .امریکا . ایرلند .فرانسه . ارژانتین و خیام ایران

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس