فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
ساسان نژادي
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
عکاس حیات وحش - داور چندين جشنواره استانی در ايران ، برگزارکننده وركشاپ های تخصصی عکاسی حیات وحش درتالاب هاي میقان و چغاخور و ... - ورکشاپ های تخصصی ادیت در عکاسی حیات وحش -مدرس سازمان فنی و حرفه ایی -

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس