فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
یونس جلفایی آذر
سطح عضویت:
عضو معلق
رزومه:
- دریافت مدرک عکاسی از انجمن سینمای جوانان در 89 - راه یابی در جشنواره استانی در خرداد 91 - راه یابی به سوگواره خوی در دیماه 91 - راه یابی در نخستین جشنواره سراسری نگاه نو در بهمن ماه 91 - دریافت گواهی TUV ایتالیا در 92 - دارنده عکس برتر سال 91 دوربین نت - دارنده لوح تقدیر از مسابقه عکس FKNS صربستان 2013 - دریافت روبان افتخار از نورث جرسی آمریکا 2013 منخب در جشنواره عکس سوئیس 2015

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس