فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

نمایش اطلاعات فردی
نام کاربر:
محترم صدرالذاکرین
سطح عضویت:
عضو اصلی
رزومه:
1- نام و نام خانوادگی: محترم صدرالذاکرین 2- میزان تحصیلات: لیسانس نقاشی ازاکادمی هنر های زیبای رم 3- سوابق عکاسی: گذراندن دوره آموزشی وشروع فعالیت عکاسی1386 راهیابی به نمایشگاه ودریافت تندیس جشنواره یازدهمین دو سالانه عکس ایران 1378.- راهیابی به نمایشگاه جشنواره تصویر سال بخش نگاهی دیگر و بخش ویژه اکسپوی نورسال 1389 راهیابی به نمایشگاه جشنواره آسمان دانشگاه امیرکبیر بخش هنری راهیابی به نمایشگاه ده روز با عکاسان ایران خانه هنرمندان 1391 در بخش نگاهی دیگر1391-راهیابی به دهمین جشنواره تصویر سال در بخش مستند اجتمایی وبخش نگاهی دیگر راهیابی به نمایشگاه سالانه عکس ایران در بخش فوتومونتاژوکاندیدای جایزه نهایی1390 - راه یابی به نمایشگاه مجازی شصتمین سالگرد تاسیس فیاپ در قبرس foto cine club راهیابی به نمایشگاه ایتالیا 2009 ocean state America راه یابی به جشنواره نمایشگاه امریکا2009 راه یابی به نمایشگاه اکسپوی عکس استان گیلان آذر 1392 راهیابی به نمایشگاه دوازدهمین جشنواره تصویر سال بخش نگاهی دیگر1393 راهیابی به اولین جشنواره سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور1394 راهیابی به نمایشگاه جشنواره های جشنواره میراث فرهنگی رشت1395 جشنواره کاشت و بر داشت برنج1395 رویداد جهانی فتوواک نمایشگاه اصفهان1395 تصویرسال در بخش گربه های ایرانی ونگاهی دیگر1395 جشنواره سرمایه اجتماعی1396 تصویر سال در بخش نگاهی دیگر هنروهنرمندن وایران ما مالتی مدیا1396 جشنواره شاهنامه3عکس1396 جشنواره شهر سبز {نوروز}1397 جشنواره سرزمین زیبا{خراسان شمالی}1397 جشنواره اردبیل در قاب کهن بخش اصلی وبخش ویژه1397 عضوانجمن عکاسان ایران عضویت در فیاپ

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران