فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

محل دریافت کتاب جشنواره خیام
ثبت: 1398/04/02

حتی شرکت کنندگانی که عکس آنها در جشنواره پذیرفته نشده هم کتاب را بصورت رایگان دریافت خواهند کرد.

 کتاب تمامی شرکت کنندگان دوره ششم جشنواره مربوط به سال 2018 به آدرس آنها پست می شود. در حال حاظر کتاب ها در مرحله بسته بندی است، پس از ارسال به شرکت کنندگان ایمیل و پیامک زده خواهد شد.

برای دریافت کتاب دوره های فبل به لینک های زیر مراجعه کنید:

شرکت کنندگان استان تهران باید از دبیرخانه کتاب را دریافت کنند، اما پیش از مراجعه با تلفن 88518457 هماهنگ کنید.

  1. افردی که دریافت پستی را انتخاب کرده اند در سال 1397 کتاب آنها پست شده است.
  2. افردی که در زمان  ثبت نام دریافت از دبیرخانه را انتخاب کرده اند باید از دبیرخانه کتاب را دریافت کنند، اما پیش از مراجعه با تلفن 88518457 هماهنگ کنید.

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران

آژانس عکس

تامین محتوای انتشارات

خرید عکس