فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 969 مجموعه جشنواره DPW SBM
شماره: 969
كشور: Serbia-Luxembourg-Belgium
دوره: 2024
زمان برگزاري: آذر 1402
پذيرش: 34 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH969 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ، FIAP، شماره پاتروناژ 2024/034-036 و انجمن عکاسان امریکا، PSA، شماره مجوز 2024-1021 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن Serbia،  محمد رضا چایفروش عکس " Escape"،  مدال طلا PSA، عکس "Church in tdilisi" تقدیر جشنواره، مهدی عقیقی عکس "old tailor" مدال طلا PSA، عکس " tired car" تقدیر جشنواره، میرعلی پرندک عکس " Lights " و سید احسان مرتضوی عکس " Sheikh in the mosque" تقدیر جشنواره را دریافت نمودند.


در سالن Luxembourg،  سید احسان مرتضوی عکس " Escape" تقدیر جشنواره را دریافت نمود.


و در مجموع 34 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


19 پذیرش در سالن Serbia:


سید احسان مرتضوی (5عکس)


محمد رضا چایفروش (4عکس)


مهدی آشنا دوست (3عکس)


مهدی عقیقی (6عکس)


میرعلی پرندک (1عکس)


9 پذیرش در سالن Luxembourg:


سید احسان مرتضوی (3عکس)


محمد رضا چایفروش (1عکس)


مهدی آشنا دوست (2عکس)


مهدی عقیقی (2عکس)


میرعلی پرندک (1عکس)


6 پذیرش در سالن Belgium:


سید احسان مرتضوی (1عکس)


محمد رضا چایفروش (1عکس)


مهدی آشنا دوست (2عکس)


مهدی عقیقی (1عکس)


میرعلی پرندک (1عکس)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران