فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 968 MIRACLE
شماره: 968
كشور: Sri Lankan
دوره: 2023
زمان برگزاري: آذر 1402
پذيرش: 10 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH968 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/620 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره علیرضا پورخان عکس "  library" مدال طلا  IIG و میر علی پرندک عکس "Cautious Fox" دیپلم APS  را دریافت نمودند.


و در مجموع 10 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


علیرضا پورخان (3عکس)


میرعلی پرندک (1عکس)


مهدی آشنا دوست (6عکس)


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران