فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 965 ازمیر- بدون هزینه ثبت نام
شماره: 965
كشور: Türkiye
دوره: 2023
زمان برگزاري: آبان 1402
پذيرش: 9 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: نامشخص
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH965 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره پاتروناژ 2024/015  برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند. 


در مجموع 9 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیدرضا پورنبی (1عکس)


امین ملک زاده (1عکس)


حسین داودی(1عکس)


رضا قاسمی (1عکس)


علی ثقفی (1عکس)


فریدون دلیری (1عکس)


محمد رضا پوریان (2عکس)


میرعلی پرندک (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران