فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 964 TRINCO
شماره: 964
كشور: Sri Lanka
دوره: 2023
زمان برگزاري: آبان 1402
پذيرش: 19 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 4
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH964 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/588 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره علیرضا پورخان عکس " in the library" جایزه دبیر جشنواره و عکس "Raha 4" دیپلم LAVASH، امیدرضا پورنبی عکس "Nasrolmolk" جایزه هیات داوران و میر علی پرندک عکس "Snow Footprints" تقدیر LAVASH را دریافت نمودند.


و در مجموع 19 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


احمد فیروزی (1عکس)


امیدرضا پورنبی (1عکس)


داود رستگاری (6عکس)


سید احسان مرتضوی (3عکس)


علیرضا پورخان (3عکس)


میرعلی پرندک (3عکس)


یاسین قاسمی بجد (2عکس)


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران