فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 960 Romanian Grand Circuit 2023
شماره: 960
كشور: Romania
دوره: 2023
زمان برگزاري: آبان 1402
پذيرش: 47 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 7
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH960 در سایت فوکوس اعلام شده بود زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ، FIAP، شماره پاتروناژ 2023/597-600 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در سالن TRANSYLVANIA،  عباس حاجی حسین کلانتر عکس " line"، دیپلم IAAP را دریافت نمود.


در سالن MOLDAVIA، امین مهدوی عکس " Bold" دیپلم IIAP، عکس "Cwtch " روبان Varadinum  و کیارنگ علایی عکس " the Alley" دیپلم IAAP را دریافت نمودند.


در سالن WALLACHIA، امین مهدوی عکس " Death behind the door"  و " Helena" روبان آبی فیاپ و عکس " Divider" دیپلم IAAP را دریافت نمود.


و در مجموع 47 عکس از عکاسان کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته گردید.


10 پذیرش در سالن VARADINUM:


امین مهدوی (6 عکس)


کیارنگ علایی (2 عکس)


سید احسان مرتضوی (1 عکس)


یاسین قاسمی بجد (1 عکس)


 


8 پذیرش در سالن TRANSYLVANIA:


امین مهدوی (3 عکس)


عباس حاجی حسین کلانتر (3 عکس)


کیارنگ علایی (2 عکس)


 


 12 پذیرش در سالن MOLDAVIA:


امین مهدوی (3 عکس)


عباس حاجی حسین کلانتر (3 عکس)


امیدرضا پورنبی (3 عکس)


کیارنگ علایی (1 عکس)


وجیهه کاسب مجاور (1 عکس)


علی سامعی (1 عکس)


 


17 پذیرش در سالن  WALLACHIA:


کیارنگ علایی (6 عکس)


امین مهدوی (5 عکس)


عباس حاجی حسین کلانتر (4عکس)


یاسین قاسمی بجد (2 عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران