فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 955 آساهی شیمبون-بدون هزینه ثبتنام
شماره: 955
كشور: ژاپن
دوره: 2023
زمان برگزاري: شهریور 1402
پذيرش: 2 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 2
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH955 در سایت فوکوس اعلام شده بود برای 84 امین سال متوالی برگزار گردید.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند. 


در این جشنواره عکس "Symbiosis" از فرزین احمدی و عکس "Among the goats" از ژاله بهرامی موفق به دریافت تقدیر جشنواره شدند

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران