فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 921 فوتو پرسپکتیو 2023
شماره: 921
كشور: Bosnia & Herzegovina
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 15 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 1
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH921 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/179 و انجمن عکاسی امریکا، PSA، شماره مجوز 185-2023برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


در این جشنواره عکس "scarecrow" از حسین داودی، دیپلم IAAP را دریافت نمود.


و در مجموع 15 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


فرزین ناظم زاده (6عکس)، حسین داودی (3عکس)، میرعلی پرندک (3عکس)، علی سامعی (2عکس)، محمدرضا عطائی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران