فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 919 آرکتیک 2023
شماره: 919
كشور: Norway
دوره: 2023
زمان برگزاري: بهمن 1401
پذيرش: 14 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH919 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/136 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


فرزین ناظم زاده عکس "Snowy Morning 5" جایزه دبیر جشنواره، مدال طلا BOFK، علیرضا پورخان عکس "Towers in Clouds" مدال طلا NFFF و مهدی زابل عباسی عکس " Tired Dog" مدال نقره Carl M. Stoermer را کسب نمودند.


و در مجموع 14 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


امیدرضا پورنبی (3عکس)، فرزین ناظم زاده (3عکس)، علیرضا پورخان (3عکس)، داود رستگاری (2عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، عباس باقریان(1عکس)


 


 


 


 


 

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران