فوکوس باشید: هم در زندگی، هم در هنر!

جزئیات نتایج کلوپ در جشنواره: 911 نیجریه
شماره: 911
كشور: Nigeria
دوره: 2023
زمان برگزاري: دی 1401
پذيرش: 6 اثر
جوايز دريافتي كلوپ: 3
توضيحات:

اين جشنواره که با کد PH911 در سایت فوکوس اعلام شده بود زيرنظرفدراسیون بین المللی هنر عکاسی، فیاپ، شماره مجوز 2023/094 برگزار شده است و عکس هاي راه يافته در آن براي دريافت القاب فیاپ محاسبه مي شود.


عکاسانی که عکس های آنها توسط کلوپ عکس فوکوس به جشنواره ارسال شده و عکس آنها پذیرفته شود گواهی پذیرش از نماینده فیاپ در ایران برای این جشنواره دریافت می کنند.


جوایزی که عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره کسب کردند، به شرح زیر می باشد:


حسین داودی عکس"look up " مدال برنز فیاپ ، مهدی زابل عباسی عکس "mandana" و عکس "linchan" دیپلم افتخار را از آن خود نمودند.


و در مجموع 6 عکس از عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس در این جشنواره پذیرفته شده است:


سعید عربزاده (3عکس)، مهدی زابل عباسی (2عکس)، حسین داودی (1عکس)

کتاب های عکاسی

کتاب های هنر

تجهیزات عکاسی

صنایع دستی ایران